CATD angajează lăcătuș mecanic

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 24.09.2020, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld.I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC in cadrul FORMATIEI BRANSAMENTE – SECTOR APA – SECTIE TARGOVISTE – 1 post

Candidatul ideal:

 –  Scoala profesionala sau studii medii de specialitate/calificare Lacatus mecanic

 –  Vechime in munca minim 2 ani ;

–   Disponibilitate pentru program prelungit;

–   Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;

–   Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres ;

 •   Abilitati fizice, necesare indeplinirii atributiilor specifice postului.

Descrierea postului:

 • Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la instalatii, retele de distributie a apei;
 • Efectueaza reparatii curente/capitale la retele/instalatii de disctributie apa;
 • Efectueaza control la instalatii si echipamentele de apa.
 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 22.09.2020, ora 12:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:         
 2. Dosar cu sina;
 3. Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
 4. Curriculum vitae;
 5. Copia actului de identitate;
 6. Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de Lacatus mecanic.
 7. Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste  vechime in munca sau extras REVISAL.
 8.   Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

  Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

 • Proba scrisa de specialitate – test grila24.09.2020, ora 9.30.

     Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 • Proba practica24.09.2020, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al

Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

   Concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC in cadrul FORMATIEI BRANSAMENTE – SECTOR  APA – SECTIE TARGOVISTE – 1 post

 1. Tehnologia asamblarii si montajului- Gheorghe Ion
 2. Indrumator pentru ateliere mecanice- G.S. Georgescu
 3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Capitolul II – Domeniu de aplicare
 5. Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 7. Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 8. SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA