PROIECTELE ERASMUS +, OPORTUNITATE DE ÎNVĂȚARE PENTRU PROFESORII DE LA GRĂDINIȚA CU PP NR.1 TÂRGOVIȘTE

 • 100
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  100
  Shares

În perioada 10.11-12.11.2020, a avut loc cea de-a șasea și ultima activitate de învățare-predare-formare din cadrul  proiectului de schimb interșcolar finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, KA229, “I`m Really Proud of My Country”, 2018-1-LT01-KA229-046933_3, activitate desfășurată virtual în  Nõo, Estonia.

Din cauza situației epidemiologice, proiectul care ar fi trebuit să se finalizeze în data de 30.06.2020, a fost extins cu 6 luni, până în 31.12.2020. De comun accord coordonatorul proiectului-Lituania și ceilalți 5 parteneri au decis derularea acestei activități LTT, în mod virtual.

Proiectul “I`m really proud of my country” are ca scop promovarea comunicării culturale internaționale în rândul copiilor și cadrelor didactice din diferite instituții educaționale, îmbunătățirea competențelor lingvistice în limba engleză prin intermediul celor mai recente tehnologii, încurajarea înțelegerii comunităților școlare în scopul de a descoperi şi explora patrimoniul cultural al propriei tări și al altor țări, precum și identificarea diferențelor și asemănărilor culturale dintre țări.

La cea de-a șasea activitate virtuală de învățare-predare-formare, au participat un număr de 12 cadre didactice din cele șase țări partenere în proiect: Lituania, Estonia, Grecia, Spania, Turcia și România. Grădinița cu PP nr.1 Târgoviște a fost reprezentată de prof. Ciobanu Elena Monica și prof. Gavrilă Mihaela. Activitatea a urmărit familiarizarea participanților cu metode și tehnici de teatru utilizate în grădiniță, care au impact asupra dezvoltării creativității copiilor, a inteligenței emoționale a acestora. Aceste tehnici și metode vor putea fi implementate nu numai în organizarea activităților proiectului, ci și după terminarea acestuia. Profesorilor implicați în activități le-au fost prezentate informații despre modul de predare prin joc, au fost prezentate jocurile care fac învățarea interesantă pentru un copil. Temele principale ale acestor activități au fost “I`m Really Proud of My Country”și moștenirea culturală europeană. Au fost prezentate exemple despre cum poate fi susținută dezvoltarea creativității copiilor prin jocul de teatru, iar tehnicile de teatru prezentate au permis participanților să se transpună în jocul copiilor. Profesorii care au participat la această activitate virtuală au dobândit o experiență extinsă în cooperarea internațională și schimbul de bune practici, îmbunătățind astfel atât abilitățile de lucru în echipe internaționale, cât și comunicarea în limbi străine. Schimbul de bune practici, mijloace didactice și activități dezvoltate și implementate prin intermediul proiectului au consolidat autoritatea școlii printre alte instituții de învățământ general din țară. Profesorii și-au îmbunătățit cunoștințele despre diversitatea sistemelor educaționale din Europa, comparând și discutând realizările și provocările cu partenerii, rezultatul fiind îmbunătățirea calității activității în instituția fiecărui partener.

Agenda primei zile a cuprins activități desfășurate în cadrul Nõo Kindergarten Krõll, unitatea de învățământ parteneră din Estonia: un tur virtual al spațiilor grădiniței: interior și exterior, prezentarea unui material privind programul”Eco-Schools în Estonia” în care grădinița este implicată; observarea unei activități derulate cu copiii ”Natura în artă”. Tot în prima zi participanții au avut posibilitatea de a urmări un tur virtual „Welcome to Nõo“.  Au fost discutate aspecte referitoare la activitatea observată, asemănări și deosebiri între modul de derulare a activităților partenerilor, completându-se de către participanți, un chestionar.

Pe parcursul celei de-a doua zile, profesorii au participat la observarea unor activități desfășurate la grupele de grădiniță: activitate de robotică (grupa de 5-6 ani), activitate ”Pregătire mâncare și serbarea zilei de naștere” (grupa de 6-7 ani), reprezentarea teatrală „Râul Mamei“- poveste tradițională estonă. Au avut loc discuții referitoare la activitățile observate, au fost completate chestionare pentru fiecare activitate. Participanții au vizionat un tur virtual al orașului și Universității Tartu.

Cea de-a treia zi a cuprins observarea unor activități care s-au desfășurat outdoor în cadrul Grădiniței Nõo, derularea unui workshop- realizarea unei decorațiuni specifice Crăciunului din Estonia ,de către toți participanții, fiind realizate schimburi de bune practici între partenerii din proiect. În încheiere coordonatorul din Lituania a prezentat activitățile viitoare care vor fi realizate de către parteneri, până la data de 31.12.2020, data finalizării proiectului. S-a discutat despre proiectul eTwinnig “I`m Really Proud of My Country”, completarea paginilor privind diseminarea și Forum. S-a decis o întâlnire între coordonatori, în luna decembrie, în vederea realizării raportului final.

Programul activității virtuale din Nõo, Estonia s-a încheiat cu distribuirea certificatelor de participare tuturor participanților.

Coordonator,

Prof. Popescu Florina

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.”